29 ประเทศ เที่ยวไปไม่ง้อวีซ่า


เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็ง่ายขึ้น แม้แต่เรื่องไปเที่ยวต่างประเทศ หลายๆ ประเทศก็เปิดฟรีวีซ่าให้เดินทางกันสะดวกขึ้น ยกตัวอย่างเพื่อนบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราเช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ก็ยกเว้นการยื่นขอวีซ่า ดังนั้นก่อนเพื่อนๆ จะไปเที่ยวที่ไหนก็ทำการบ้านเรื่องวีซ่ากันดีๆ

วันนี้มาดูกันว่ามีประเทศไหนบ้างที่พาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า...